Polityka prywatności

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Pliki cookie i polityka prywatności

I. Informacje ogólne. Pliki cookies.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Restauracja Wino na Widelcu (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Firma Handlowo - Usługowa Cerkom Sp. J., Józefów 05-420, ul. Jarosławska 11a wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 532-194-24-41
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator Danych Osobowych działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies;
  b) poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu;
  c) poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
 8. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
 9. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) monitorowanie aktywności Użytkownika, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie aktywnością na stronie internetowej;
  d) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Użytkownika treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie  aktywności Użytkownika na www.letniskofalenica.pl;
  e) prowadzenie wobec Użytkownika działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  f) kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkownika – przez e-mail mms, sms, oraz telefonicznie;
  g) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział;
  h) prowadzenie analiz statystycznych;
  i) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozrachunków (w tym spełnienia przez Letnisko obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego).


II. Przetwarzanie danych osobowych oraz informacje o formularzach.

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie do obsługi zapytań, które Użytkownik do nas kieruje poprzez formularz kontaktowy na stronie www.winonawidelcu.com
 3. Dane są przetwarzane w celu:
 4. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania przez Użytkownika formularza kontaktowego na stronie serwisu lub w trakcie składania zamówienia w zakładce "Checkout".
 5. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 6. Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zlecamy promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
 7. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:
  a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  d) statystycznych i archiwizacyjnych,

wymaga podania przez następujących danych osobowych Użytkownika, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna/sprzedaży zawartą, a tym samym świadczyć usługę:

Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie dostarczy tych danych osobowych, Letnisko nie będzie mógł odpowiedzieć na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy, a w konsekwencji nie będzie można skorzystać z naszych usług.

III. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.

 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Użytkownika, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
  a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych; zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; Dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych nieletniemu;
  c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:  dane Użytkownika są nieprawidłowe – można zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał aby zostały usunięte; Dane Użytkownika nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Letnisko są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy zawartej z między, a Użytkownikiem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres iwona@winonawidelcu.com Letnisko będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika dopóki on nie wycofa zgody.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem e-mail: iwona@winonawidelcu.com.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkownika (dalej: „Użytkownika”), jest:
IVEX Iwona Chołody w Warszawie ul. Patriotów 47, 04-972 NIP: 113-004-37-35 REGON: 010095872
(dalej „Letnisko”) oraz operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.letniskofalenica.pl oraz www.restauracjaletnisko.pl dalej „Letnisko”.
W „Letnisko” nie wyznaczono inspektora danych osobowych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika?
Napisz na adres e-mail „Letnisko”, ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa restauracja@letniskofalenica.pl


Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

W jakich sytuacjach Użytkownik może się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?
Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

Dane te przechowujemy maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 Przechowujemy dane osobowe Użytkownika dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może może wziąć udział –Letnisko będzie przetwarzać jego dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celach rachunkowych tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Letnisko będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy dane Użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika automatycznie w sposób wpływający na jego prawa?
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika lub istotnie wpływać na jego sytuację.

Jakie Użytkownik ma prawa wobec Letnisko w zakresie przetwarzanych danych?
Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.
Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez Letnisko, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę IVEX Iwona Chołody z siedzibą: ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa.

I. DEFINICJE

 1. Administrator – oznacza firmę IVEX Iwona Chołody z siedzibą: ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach https://www.letniskofalenica.pl; www.restauracjaletnisko.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”),
  c) poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
 2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Administrator.

III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


IV. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:a) Konfiguracji serwisu:
 2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 6. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
 8. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 9. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 10. c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
 11. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 12. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 13. d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 14. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 15. e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 16. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 17. f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 18. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

b) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:


V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji na stronach:
  a) Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/change-internet-explorer-privacy-settings)
  b) Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security)
  c) Opera (http://help.opera.com/Linux/11.01/pl/cookies.html)
  d) Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836)
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

1 Definicje

2 Ochrona Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

3 Rodzaje Plików Cookies

4 Bezpieczeństwo składowania danych

5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

Dane gromadzone podczas rejestracji:

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - AWS Amazon. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w obrębie gramic Unii Europejskiej. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi obsługi serwisu www

Administrator w celu obsługi serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług - Webflow. Personel wskazanego podmiotu ma dostęp do danych wprowadzonych przez użytkowników podczas rejestracji i edycji konta użytkownika i/lub danych dotyczących usługi Newslettera. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Przetwarzanie danych w przypadku płatności on-line

W przypadku realizacji płatności on-line, wszelkie dane dotyczące płatności przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika podmiotowi realizującemu płatność - Stripe. Wybrane dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Dane te przechowujemy maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy dane osobowe Użytkownika dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może może wziąć udział –Wino na Widelcu będzie przetwarzać jego dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celach rachunkowych tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Serwis będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

15 Wymagania Serwisu

16 Linki zewnętrzne

W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

17 Zmiany w Polityce Prywatności

WINO NA WIDELCU
F.H.U. CERKOM SP.J.
Józefów 05-420
ul. Jarosławska 11a
iwona@cerkom.pl
E-mail: iwona@winonawidelcu.com
Tel: +48 22-610-44-18,
kom. +48 501-374-744
Godziny otwarcia
PN - CZW 12:00 - 21:00
PT - SB 12:00 - 22:00
ND 12:00 - 20:00
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności.
Wino na widelcu, Restauracja impreza firmowa, Świąteczne spotkania firmowe, Menu okolicznościowe, Konsolacja, Stypa, Organizacja przyjęć, Firmowe spotkania wigilijne, Spotkania wigilijne, Imprezy okolicznościowe, Sala konferencyjna, Spotkania firmowe, Spotkania rodzinne, Eventy firmowe, Spotkania biznesowe, Imprezy integracyjne, Wigilia firmowa, Wigilia w restauracji, Chrzciny, Komunie, Przyjęcia weselne, Lunch otwock, Lunch józefów, Catering józefów, Catering otwock, Winiarnia, Uroczystości, Spotkania towarzyskie, Spotkania w restauracji, Restauracja józefów, Restauracja otwock, Konsolacja pogrzebowa, Konsolacja po pogrzebie, Menu na imprezy okolicznościowe, Menu na przyjęcie okolicznościowe, Menu imprezy